Category Medycyna

SAUNA JAKO OBIEKT HARTOWANIA USTROJU

Wokół sauny narosły liczne mity i legendy. Sauna kojarzy się wielu z rozebraną Skandynawką, wespół z którą inni biorą życiodajną kąpiel, chociaż przyjemność zabiegu psuje świst brzozowych miotełek wyganiających z ciała zmęczenie a z głowy nieprzyzwoite myśli. Srogie więc było moje rozczarowanie, gdy rozebrany do naga stanąłem po raz pierwszy, nic bez skrzętnie ukrywanego zmieszania, przed pachnącymi żywicą „wrotami piekieł”. Życzliwi mówili o stu stopniach ciepła i o parze, co nawet u znającego prawa fizyki jedynie z kontaktu z czajnikiem budzić musiało sporo obaw. Jak to możliwe, że para buchająca z dziobka czajnika zostawia na dłoni piekący rumień, który długo łagodzić trzeba dmuchaniem i kremami, a tu para wodna, sto stopni Celsjusza i rozkosz relaksu?

Czytaj Dalej

Choroby weneryczne

Choroby weneryczne są to choroby zakaźne szerzące się głównie przez kontakt płciowy. U dzieci należą one do rzadkości. Kiła. Kiła jest chorobą wywołaną przez krętki blade. U dzieci mamy do czynienia z kiłą wrodzoną, którą dziecko zaraża się od matki w życiu płodowym. Kiła nabyta we wczesnym dzieciństwie jest wyjątkiem. U małych dzieci spotykamy się z kiłą wrodzoną wczesną. Podstawowymi jej objawami są zmiany skórne w postaci wykwitów – grudek, plam, krost i pęcherzy. Te ostatnie występują głównie na stopach i dłoniach. Określa się je mianem pęcherzycy kiłowej. Zmiany zapalne umiejscawiające się w okolicy ust tworzą w następstwie promienisto ułożone blizny (blizny Parrota). Zmiany występują także na błonach śluzowych, zwłaszcza w nosie. Powoduje to utrudnienie w oddychaniu nosem dając charakterystyczną sapkę (sapka kiłowa). Zmiany kiłowe w nosie mogą doprowadzić do zniszczenia kości nosa i nadać mu kształt siodełkowaty (nos siodełkowaty). Zakażenie kiłowe powoduje również zmiany w kościach czaszki z następową zmianą kształtu głowy. W późniejszych okresach choroby (kiła wrodzona późna) występują objawy narządowe. Są to najczęściej: zapalenie rogówki, głuchota, zniekształcenie zębów stałych, szablowate wygięcie piszczeli oraz zmiany w zakresie ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj Dalej

Objawy kliniczne

im młodsze jest dziecko, tym mniej swoiste są objawy choroby układu moczowego, tym częściej dominują objawy ogólne, takie jak: utrata łaknienia, zmniejszenie masy ciała, apatia lub rozdrażnienie i gorączka. Zakażenia układu moczowego nierzadko zaczynają się u niemowląt wymiotami, czasem nawet napadem drgawek. Dlatego ważne jest obserwowanie częstości i sposobu oddawania moczu przez dziecko. Przy każdej krótkotrwałej gorączce u dziecka i przy każdym niedomaganiu niezbędne jest wykonanie badania moczu w laboratorium, a sam wygląd moczu wskazuje nieraz, że występują w nim nieprawidłowe składniki.

Czytaj Dalej

CZY MOŻNA OKREŚLIĆ STAN ZAHARTOWANIA?

Istnieje sporo metod określania sprawności termoregulacyjnej naszego ustroju. W codziennej działalności hartowania organizmu, przydatne będą jednak tylko takie próby, które wykonać możemy sami bez potrzeby stosowania skomplikowanej aparatury lub uciekania się do pomocy lekarskiej lub laboratoryjnej.

Odpadają więc wszelkiego rodzaju pomiary temperatur wnętrza organizmu, badania przemiany metabolicznej ustroju i inne sposoby określania reakcji organizmu jako całości lub jego poszczególnych narządów na bodźce termiczne otoczenia.

Czytaj Dalej

CHOROBY NOWOTWOROWE

Nowotwory wysuwają się obecnie na jedno z pierwszych miejsc wśród przyczyn śmiertelności dzieci w wieku poniemowlęcym. Pierwotnym miejscem wyjścia choroby nowotworowej mogą być tkanki i narządy. Dlatego też objawy nowotworów mogą być bardzo zróżnicowane, co nieraz utrudnia ich rozpoznanie we wczesnej fazie choroby, w której podjęcie leczenia rokuje największe powodzenie. Przyczyny nowotworów do dzisiaj nie zostały jednoznacznie ustalone. Bierze się tu pod uwagę współdziałanie różnych czynników, przede wszystkim niektórych zakażeń wirusowych, nie-korzystnych oddziaływań środowiskowych (napromienianie, zatrucia chemiczne) i czynników konstytucjonalnych oraz genetycznych. Nowotwory dzielimy na niezłośliwe i złośliwe. Te ostatnie cechuje tendencja do ekspansywnego wzrostu w miejscu ich powstawania, niszczenia zdrowych tkanek i powodowania przerzutów do innych narządów. W nowotworach złośliwych jedynie wczesne podjęcie kompleksowego leczenia w specjalistycznych oddziałach szpitalnych stwarza szanse wyleczenia lub dłuższego utrzymania chorego przy życiu. W przeciwnym razie rokowanie jest jednoznacznie złe.

Czytaj Dalej

CHOROBY Z NIEDOBORU WITAMIN

W rozdziale tym zostaną omówione niedobory witamin, ponieważ niedobory podstawowych składników pokarmowych (węglowodanów, białek, tłuszczów) oraz niedobory żelaza zostały omówione w innym rozdziale.

Najczęstsze niedobory dotyczą witaminy C i witaminy D, .stosunkowo rzadziej dochodzi do niedoborów witamin z grupy B. Witaminy odgrywają ważną rolę w procesach przemiany materii i dlatego ich niedobory prowadzą do różnych zaburzeń ogólnoustrojowych i uszkodzeń narządów. Następstwa długotrwałego niedoboru lub braku poszczególnych witamin mogą być nieodwracalne, czasem nawet stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia dziecka.

Czytaj Dalej

Stopień niedorozwoju umysłowego

Stopień niedorozwoju umysłowego może być różny. Od roku i 968, zgodnie ze skorygowanym przez Światową Organizację Zdrowia międzynarodowym nazewnictwem chorób, obowiązuje nowy podział niedorozwoju. Dzieli on upośledzenie umysłowe na lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie. Kryteria kwalifikujące dziecko upośledzone do jednej z grup oparte są na wynikach badania lekarskiego, obserwacji psychologicznej oraz na badaniu psychomotorycznym, a także inteligencji i stopnia dojrzałości społecznej.

Czytaj Dalej

Witamina B1

Witamina B1 (tiamina) ma pierwszoplanowe znaczenie dla przemiany węglowodanów. W przypadku braku tej witaminy występują zaburzenia ze, strony serca i Układu nerwowego, wymioty, obrzęki. W Polsce klasyczna postać awitaminozy Bi, choroba beri- -beri, praktycznie nie występuje. Dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę (0,4-1 mg) pokrywa prawidłowa dieta niemowlęcia (mleko, jarzyny, kasza).

Czytaj Dalej

Nawrotowe zakażenia układu oddechowego

U pewnego odsetka niemowląt oraz małych dzieci występują z większą niż przeciętnie częstością nawrotowe zakażenia układu oddechowego z każdorazowo przedłużającym się kaszlem, nieżytem nosa, stanami podgorączkowymi. Należy w takich przypadkach zawsze wyłączyć choroby alergiczne, wady wrodzone, krzywicę, mukowiscydozę, specyficzne niedobory odpornościowe. Należy rozpatrzyć inne przyczyny konstytucjonalne, kondycjonalne i wpływy środowiskowe, takie jak: nieprawidłowe odżywianie, niehigieniczny tryb życia, przerost tkanki adenoidalnej (trzeciego mig- dałka), stałą styczność z nosicielami ropnych zakażeń, zakażenia ogniskowe zębów, niewłaściwy mikroklimat mieszkania, zanieczyszczenie chemiczne najbliższego otoczenia, brak przebywania na świeżym powietrzu i niedostateczne hartowanie dziecka.

Czytaj Dalej

ZASADA NAJWAŻNIEJSZA

Aby uzyskać spodziewany efekt hartowania, należy rozpoczynać od bodźców łagodnych i krótkotrwałych, związanych z codziennymi zabiegami higienicznymi (mycie do pasa rano w zimnej wodzie), a następnie zwiększać ich siłę i czas działania na organizm. Ważną rolę w poszerzaniu odporności na bodźce pogodowe odgrywa dobór odzieży dostosowany do warunków termicznych otoczenia. Zastosowanie w hartowaniu zbyt silnych bodźców prowadzi zazwyczaj do zaburzeń czynnościowych ustroju, które opóźniają proces uzyskania zahartowania lub zniechęcają do zabiegów uodporniania organizmu na czas dłuższy, a nieraz nawet na zawsze.

Czytaj Dalej

Zaczerwienienie

Drugi stopień -• poza zaczerwienieniem i obrzękiem skóry stwierdza się pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Pęcherze mogą być różnej wielkości, niektóre pękają samoistnie, wówczas powierzchnia oparzenia jest wilgotna. Chorzy odczuwają silny piekący ból. Oparzenia tego stopnia powstają pod wpływem temperatury rzędu 75-100°C,

Trzeci stopień – w oparzeniu tego stopnia stwierdza się martwice skóry, może być też martwica tkanek głębszych. Tkanki mogą być zwęglone. Czynnikiem wywołującym takie oparzenie są bodźce termiczne o temperaturze powyżej 100°C.

Czytaj Dalej

Guzy nowotworowe

U małych dzieci najczęstsze guzy nowotworowe zlokalizowane są w jamie brzusznej i mają prawie zawsze charakter nowotworów złośliwych. Guzy szybko rosnące powodują znaczne powiększenie się obwodu brzucha i są łatwo wyczuwalne przez powłoki. Czasem pierwszymi objawami nowotworu są: utrata łaknienia, postępujące zmniejszanie masy ciała i wyniszczenie, niedokrwistość, bóle kończyn dolnych. Guzy mózgu wywołują silne bóle głowy, wymioty – zwłaszcza nocne i ranne – zaburzenia równowagi, zaburzenia w chodzeniu i utratę innych sprawności ruchowych, zaburzenia wzroku i słuchu. Guzy wychodzące z tkanki limfatycznej objawiają się powiększeniem obwodowych węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych wnękowych i krezkowych, co powoduje ucisk na sąsiednie narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej. Każde podejrzenie choroby nowotworowej należy traktować jako stan alarmujący i natychmiastowe wskazanie do hospitalizacjiw specjalistycznym chirurgicznym lub onkologicznym oddziale szpitalnym.

Czytaj Dalej

Zejście zespołu pierwotnego

Zejście zespołu pierwotnego jest najczęściej pomyślne. Ognisko pierwotne ulega albo wessaniu, albo zwłóknieniu lub też zwapnieniu. W niepomyślnych warunkach w ognisku mogą zajść zmiany doprowadzające do zserowacenia ogniska, a następnie do utworzenia w tym miejscu jamy gruźliczej. Występuje to jednak głównie u dzieci starszych i młodzieży. Jama gruźlicza sprzyja rozsiewowi gruźlicy w płucu, powstają wówczas nowe ogniska, zakażenie się rozszerza.

Czytaj Dalej

Rokowanie w gruźlicy opon mózgowych

Rokowanie w gruźlicy opon mózgowych i mózgu zależy w dużym stopniu od terminu rozpoznania i rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Im wcześniej rozpoczyna się leczenie, tym lepsze wyniki. Im dziecko jest młodsze, tym rokowanie poważniejsze.

Pierwotna gruźlica płuc jest to postać gruźlicy, wy-stępująca w kilka lat po przebyciu gruźlicy pierwotnej, kiedy w or-ganizmie danego osobnika wykształcona jest topograficznie wyróż- nicowana alergia. Spotykamy ją u młodzieży, głównie w wieku szkoły średniej i u osób dorosłych. Większa biologicznie podatność na gruźlicę rozpoczyna się u dziewcząt w 12 roku życia, u chłopców w 15 roku życia. Proces chorobowy lokalizuje się głównie w szczytowych polach płuc w częściach pod- lub nadobojczykowej.

Czytaj Dalej

Leżenie 3-7 dni w pozycji antalgicznej – uraz kręgosłupa

– 1. Leżenie 3-7 dni w pozycji antalgicznej

– a) leżenie na załamanym łóżku na plecach,

– b) leżenie na boku (pozycja płodowa).

Czytaj Dalej