Category Medycyna

Kręg przejściowy

Kręg przejściowy (vertebra transitiva). Kręgosłup cechuje odcinkowość. Każdy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy ma inną funkcję, a w związku z tym inną budowę. Jeżeli w wyniku anomalii rozwojowych kręgi graniczne mają zdecydowane cechy odcinka sąsiedniego określamy je jako kręgi przejściowe. Zmiany te dotyczą całego kręgu lub jego części. Na przykład V kręg lędźwiowy może zrastać się z kością krzyżową (sacralisatio Ls). Gdy I kręg krzyżowy oddzielony jest całkowicie lub częściowo od kości krzyżowej, mówimy o lumbalizacji (lumbalisatio, hemilumbalisatio SŁ). To samo może mieć miejsce w odcinku piersiowo-lędźwiowym (odpowiednio dorsalisatio Lj i lumbalisatio Th12) i piersiowo-szyjnym.Kręgi przejściowe nieraz nie powodują dolegliwości i wykrywa się je przypadkowo na radiogramie. Mogą one jednak być powodem ograniczenia ruchomości, wytwarzania się nadmiernej ruchomości zastępczej, a w następstwie – przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Czytaj Dalej

Współczesny sport wyczynowy

Trudne warunki osiągnięcia liczącego się sukcesu sportowego powodują sumujące się przeciążenia, jakże często kompensowane ambicją, siłą woli, a nierzadko też dyssymulowane. Prawdą jest, że w przypadku osoby młodej olbrzymie rezerwy regeneracyjne tkanek umożliwiają prawie doskonalą samonaprawę, a przez to doraźnie zapobiegają szkodom. Inaczej jest, gdy do sumowania się przeciążeń dochodzi u osoby dorosłej.

Czytaj Dalej

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wynik badania laboratoryjnego powinien rozstrzygać wątpliwości lekarza opie-kującego się chorym, czy podejrzenie zarażenia, jakie powstało w następstwie badania klinicznego, było uzasadnione. Powyższe oczekiwania spełniają takie wyniki badań laboratoryjnych, które wykazują obecność pasożytów będących bezwzględnymi patogenami. Jeżeli np. we krwi gorączkującego pacjenta wykryto obecność plazmo- diów, to nie ma wątpliwości, że jest to przypadek malarii. Podobnie będzie w sytuacji diagnozowania przyczyny krwiomoczu, jeżeli badanie wykazało obecność jaj Scliistosoma haematobium.

Czytaj Dalej