Monthly Archives Wrzesień 2018

Korzenionóżki

Na przykład u pasożytujących u człowieka rodzajów Trypanosoma i Leishmania wyróżnia się 5 postaci morfologicznych (ryc. 3.3): 1) postać trypomastigota {forma trypomastigota s. trypanosoma) – wrzecionowata, z dużym owalnym lub okrągłym jądrem, dużym kinetoplastem na biegunie tylnym, leżącym obok kinetosomu wici, z którego wychodzi wić tworząca błonę falującą wzdłuż całej komórki i wolną wić na biegunie przednim 2) postać epimastigota (forma epimastigota s. crithidid) – wrzecionowata, z dużym owalnym jądrem, z kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem, z krótką błoną falującą i wicią wolną na biegunie przednim 3) postać pro-mastigota (forma promastigota s. leptomonas) – wrzecionowata, z dużym owalnym lub okrągłym jądrem, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem, z krótką błoną falującą i wicią wolną na biegunie przednim 4) postać amastigota (amastigota s. leishmania) – owalna lub okrągła, z okrągłym jądrem w środku, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem 5) postać sferomastigota (forma spheromastigota) – owalna lub okrągła, z jądrem w środku, kinetoplastem i kinetosomem przed jądrem i wicią wolną – stanowi formę przejściową między postaciami trypomastigota i amastigota (np. u T. cruzi)’, duży polimorfizm dotyczy także najczęściej pasożytującej u człowieka postaci trypomastigota. Postacie inwazyjne trypanosom rozwijające się u owadów określa się terminem – metacykliczne.

Czytaj Dalej

Patologiczne zachowania wśród dzieci

nia palca, dłubania w nosie, obgryzania paznokci oraz samogwałtu. Samogwałt (synonimy – masturbacja, onanizm, ipsacja) oznacza drażnienie własnych narządów płciowych w celu spowodowania uczucia zadowolenia. U małych dzieci są to na ogół czynności nieświadome.

Szczególną postacią czynnościowych zaburzeń układu nerwowego jest histeria dziecięca. Charakteryzuje się ona dużym bogactwem objawów oraz napadami histerycznymi. Histeria dziecięca jest typowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, może również występować u dzieci w najstarszej grupie żłobkowej. Zwykle występuje u dzieci wychowywanych pojedynczo, rzadko zespołowo.

Czytaj Dalej

Narastająca liczba bólów krzyża

Chociaż zarówno w zajęciach szkolnych czy zajęciach sportowych nie możemy unikać przeciążenia ani zbyt intensywnego eksploatowania kręgosłupa, to jednak znając anatomię i biomechanikę oraz możliwości adaptacji i kompensacji kręgosłupa, można mu zaoszczędzić wielu stresów, a tym samym opóźnić proces jego zużywania w przyszłości. Celowi temu mogą służyć prace fizyczne i ćwiczenia ogólnie wzmacniające mięśnie, decydujące o utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała czy też korygujące grożące jej wady.

Czytaj Dalej

Mnogie ropnie skóry

Mnogie ropnie skóry mają punkt wyjścia w gruczołach potowych. Ich wystąpieniu i szerzeniu się sprzyja przegrzanie skóry. W różnych okolicach, często na głowie, pośladkach, klatce piersiowej, pod pachami i w pachwinach tworzą się guzki, z których po rozmiękaniu wydziela się na zewnątrz treść ropnokrwista zakażająca nowe partie skóry. „Wysiewy” nowych ropni powtarzają się nieraz tygodniami doprowadzając czasem do takich powikłań jak posocznica gronkowcowa, gronkowcowe zapalenie płuc i opłucnej, zapalenie kości i szpiku kostnego.

Czytaj Dalej

CHOROBY SKORY

Skóra małego dziecka wykazuje zwiększoną wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne, cieplne i chemiczne, a także zwiększoną podatność na zakażenia.

Skóra często reaguje odczynami zapalnymi i alergicznymi nie tylko na uszkodzenie miejscowe, ale również na działanie różnych szkodliwych czynników wewnątrzustrojowych. Zmiany skórne mogą być wyrazem zaburzeń innych, odległych nieraz narządów. Ponieważ skóra pełni rolę ważnej bariery chroniącej, organizm przed czynnikami szkodliwymi, odgrywa istotną rolę w regulacji temperatury oraz w przemianie wodno-elektrolitowej, choroby skóry mogą powodować zaburzenia ogólnoustrojowe. Zakażenia skóry nierzadko prowadzą u niemowląt do rozsiewu drobnoustrojów poprzez krew do narządów wewnętrznych. Dostępność skóry dla oglądania i obmacywania ułatwia rozpoznawanie chorób powodujących między innymi objawy skórne. Stan skóry niemowlęcia jest jednym z najlepszych wskaźników prawidłowej pielęgnacji i prawidłowego żywienia dziecka.

Czytaj Dalej

Wrodzone zrosty

Wrodzone zrosty, blok kręgowy, półkręgi (synostosis congenita vertebrarían, hemivertebraé) są następstwem zaburzeń segmentacji kręgów i asymetrycznych zaburzeń ośrodków rozwojowych. Zwykle połączone są z zaburzeniami segmentacji żeber i mogą występować w zespole innych wad. Zmiany dotyczą najczęściej dalszego odcinka piersiowego kręgosłupa. Trzonami, a rzadziej lukami może się zrastać kilka kręgów. Uszkodzenie ośrodka rozwojowego jednego kręgu prowadzi do kształtowania się półkręgów, kręgów klinowatych, którym zwykle towarzyszą wady rozwojowe żeber. Zmiany te mogą być przyczyną zaburzeń statycznych i powodować skrzywienie kręgosłupa.

Czytaj Dalej

Odciążenie kręgosłupa lędźwiowego

Dwie podstawowe zasady leczenia zachowawczego to wystrzeganie się nadmiernych obciążeń i napięć kręgosłupa, mogących się przenosić na uszkodzone jądra miażdżyste, oraz zlikwidowanie ruchów między trzonami otaczającymi chory krążek międzykręgowy. Jedno i drugie osiąga się przez odciążenie i unieruchomienie lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Czytaj Dalej

Polewanie się w saunie

W celu spotęgowania bodźca cieplnego po ponownym wejściu do komory cieplnej, polewa się rozpalone kamienie pieca wodą. Jej ilość uzależniona jest od tego, jaką wielkość wilgotności chcemy uzyskać. Im większe pomieszczenie oraz stopień nagrzania powietrza, tym większą ilość wody musimy wylać na kamienie. Niedosyt fizyczny powietrza powiększa się bowiem wraz ze wzrostem temperatury – tzn., że im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może przyjąć jednostka objętościowa powietrza. Jeżeli więc chcemy, aby ciepło pary wodnej spotęgowało odczyn cieplny ustroju, to ilość pary wodnej w powietrzu wzrosnąć musi wyczu-

Czytaj Dalej

Oparzenia

Z uwagi na dużą ruchliwość oraz brak „poczucia” bezpieczeństwa dzieci są szczególnie narażone na oparzenia. U dzieci oparzenia są powodowane najczęściej przez czynniki termiczne, rzadziej świetlne lub chemiczne. Działając na organizm wywołują one zmiany miejscowe i ogólne.

Zmiany miejscowe dotyczą głównie skóry, błon śluzowych, mogą jednak dotyczyć również warstw głębszych, np. tkanki podskórnej mięśni, a nawet kości. W zależności od natężenia czynnika działającego wyróżnia się trzy stopnie oparzeń.

Czytaj Dalej

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

Objawy chorób układu nerwowego w wieku dziecięcym są swoiste, co spowodowane jest odmiennością anatomiczną i fizjologiczną tego układu u dzieci. Dzieci są bardziej wrażliwe na bodźce, przy czym najczęstszą reakcją są drgawki. Występują one u około 3% małych dzieci, zwłaszcza w okresie poniemowlęcym, w czasie gorączki. Najczęściej są to drgawki uogólnione.

Czytaj Dalej

Odma opłucnowa

Odma opłucnowa wystąpiła u sześciu dzieci, w dwu przypadkach z krwawieniem do jamy opłucnowej. Postępowanie nasze uzależnione było od stanu dziecka oraz wyniku badania radiologicznego: wielkości płaszcza odmowego i przesunięcia śródpiersia. U jednego dziecka wykonano jednorazowe nakłucie jamy opłucnej i usunięcie powietrza, w trzech przypadkach stosowano drenaż podwodny jamy opłucnowej, w dwu drenaż ssący. Dren zakładano w VI, VII przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej. Zamykano dren w oparem o badanie fizykalne, a po potwierdzeniu radiologicznym ustąpienia odmy i płynu dren usu-wano. W opisywanej grupie dzieci dren usuwano w 2-4 dobie.

Czytaj Dalej

Świerzbowiec

Rozpowszechnionym pasożytem skóry jest świerzbo- w i e c. Obecność na skórze takich pasożytów jak pchły i wszy związana jest nie tylko z miejscowymi zmianami, ale zagraża też roznoszeniem chorób zakaźnych. Przenosicielami zakażeń są muchy i komary. Ukąszenie pszczoły i osy może u osobników uczulonych wywołać ciężkie odczyny anafilaktyczne.

Urazy mechaniczne i uszkodzenia termiczne skóry należą do najczęstszych urazów, u dzieci sprzyjają wystąpieniu różnych zakażeń. Oparzenia są przyczyną ciężkich odczynów wstrząsowych, mogą doprowadzić do rozległych zmian bliznowatych. W skórze gromadzą się często przeciwciała uczulające (reaginy). Antygeny uczulające (alergeny) mogą działać miejscowo (uczulenia kontaktowe) albo wywoływać zmiany alergiczne na skórze po wtargnięciu do organizmu drogą pokarmową lub wziewną.

Czytaj Dalej

Stabilność kręgosłupa

Chroniony przez kręgosłup rdzeń kręgowy zapewnia jednocześnie ochronne unerwienie poszczególnych części kręgów, w tym układu torebkowo-więzadłowe- go. Aby rdzeń kręgowy z korzeniami mógł swobodnie się pomieścić w kanale kręgowym i kanałach korzeniowych, potrzebna jest odpowiednia przestrzeń.

Czytaj Dalej

Jak prawidłowo hartować dzieci

-1. Hartowanie rozpoczynać należy od wieku niemowlęcego, przestrzegając zasad stopniowania bodźców i systematyczności stosowania zabiegów.

-2. Do 6 miesiąca życia dziecka, nie należy stosować zimnych kąpieli wodnych czy powietrznych. W tym okresie życia stosuje się najwyżej kąpiel w temperaturze obojętnej (34-35°C) lub obnaża dziecko przy ciepłocie powietrza obojętnej dla jego ustroju tj. przy ciepłocie w granicach 20-22°C śledząc reakcję organizmu dziecka.

Czytaj Dalej

Wypadnięcie jądra miażdżystego

Na podłożu zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego może dojść do . „wypadnięcia dysku”.

Wypadnięcie jądra miażdżystego (prolapsus nuclei pulposi) najczęściej wiąże się z dźwignięciem cięższego przedmiotu przy zgiętym kręgosłupie, ze skokiem, nagłym ruchem itp. W następstwie nagłego zwiększenia ciśnienia wewnątrz krążka między-kręgowego i zgięcia kręgosłupa następuje przerwanie osłabionego przez zmiany zwy-rodnieniowe obrąbka włóknistego części tylnej lub tylno-bocznej i wyciśnięcie {pro-lapsus) lub wypuklenie (herniatio) zawartości krążka w kierunku kanału kręgowego łub korzeni nerwowych. W zależności od lokalizacji ucisku występują objawy neurologiczne mające postać rwy kułszowej (L4_5-S^, niedowładów mięśniowych, osłabienia lub zniesienia odruchów skórnych i ścięgnowych w tym segmencie nerwowym, lub objawy ucisku korzeni nerwu udowego (Lj _2). W przypadkach „wypadnięcia dysku” w odcinku szyjnym, najczęściej C5_6, występują podobne objawy w okolicy unerwionej przeż splot szyjny.

Czytaj Dalej