Monthly Archives Sierpień 2018

Mucha zielona

Gat. typ.: Musca sericata Meigen, 1826. Występowanie. Gatunek kosmopolityczny w strefie klimatu umiarkowanego pospolity.

Budowa i rozwój. Budową przypomina muchę domową, lecz jest bardziej krępa. Różni się od niej metalicznym, zielonozłotym ubarwieniem.

Czytaj Dalej

HARTOWANIE RUCHEM

W poprzednich rozdziałach starałem się wykazać potrzebę hartowania organizmu oraz pokrótce przedstawiłem sposoby uodpornienia się przeciw niekorzystnemu działaniu środowiska poprzez wykorzystanie jako bodźców hartujących promieni słońca, ruchu powietrza, wody, sauny.

Czy istnieje jednak metoda, która nie zakładałaby potrzeby chodzenia do sauny, zażywania kąpieli słonecznych, powietrznych i wodnych a jednak prowadziłaby do zwiększenia odporności ustroju na niskie temperatury i gorąco, a tym samym na szereg chorób wywoływanych niedoskonałością termoregulacji ustroju?

Czytaj Dalej

Ostre objawy brzuszne

Ostre objawy brzuszne mogą wystąpić w związku z uwięź – nięciem przepukliny pachwinowej. W pachwinie wyczuwa się wówczas bolesny, twardy twór nie dający się przesunąć i odprowadzić do jamy brzusznej. Równocześnie pojawiają się objaWy niedrożności jelit.

Alarmującym objawem są zawsze krwawienia z przewodu pokarmowego. Mogą one występować w przebiegu zakażeń jelitowych (czerwonki) i skaz krwotocznych, ale bywają też następstwem owrzodzenia żołądka i dwunastnicy lub owrzodzenia w obrębie uchyłka jelit. Na plan pierwszy wysuwają się w takich przypadkach zaburzenia naczyniowe (zapaść), postępująca szybko niedokrwistość, a następnie podrażnienie i zapalenie otrzewnej.

Czytaj Dalej

Etiologia i patogeneza

Zaburzenia gruczołów wewnętrznego wydzielania mają wielorakie przyczyny. Nie wszystkie choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego mają ustaloną etiologię. Do znanych przyczyn chorób gruczołów dokrewnych należą: urazy okołoporodowe, zakażenia, zatrucia, niedobory niektórych mikroelementów (np. niedobór jodu w chorobach gruczołu tarczowego), nowotwory. Zaburzenia gruczołów wewnętrznego wydzielania mogą występować jako choroby dziedziczne, uwarunkowane brakiem enzymów, niezbędnych do pro-dukcji poszczególnych hormonów. Brak prawidłowego dojrzewania gruczołów dokrewnych występuje w niektórych zaburzeniach liczby i konfiguracji chromosomów.

Czytaj Dalej

CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

Zakażenia nerek i dróg moczowych są po zakażeniach układu oddechowego drugą co do częstości grupą zakażeń narządowych u dzieci. Po okresie niemowlęcym zaznacza się tu wyraźna przewaga zachorowalności dziewcząt nad chłopcami, co tłumaczy się odrębnością anatomiczną dróg moczowych wśród obu płci. Również wady rozwojowe układu moczowego należą do najczęstszych wad wrodzonych. Częstość ich występowania ocenia się na 1-2°/o wśród ogółu populacji dziecięcej. Nerki dziecka są proporcjonalnie bardziej ob-

Czytaj Dalej

Grzybice skóry

Drożdżyce są przyczyną pleśniawek w jamie ustnej, zmian wyprzeniowych na skórze, zajadów. Rzadko wywołują u dzieci zmiany zapalne paznokci. Do rozwoju drożdżycy usposabiają niedobory witaminy z grupy B i leczenie antybiotykami. Podłożem drożdżycy jest przegrzana, zmacerowana skóra niemowląt.

Grzybica strzygąca i grzybica woszczynowa obejmują przede wszystkim owłosioną skórę głowy. Powodują łamliwość i wypadanie włosów. W grzybicy woszczynowej zmiany zapalne skóry są bardzo nasilone. W okolicy ujść mieszków włosów występują jasnożółte, łamliwe tarczki woszczynowe. Głowa wydziela przykrą woń, określaną jako zapach mysiej nory.

Czytaj Dalej

Zapobieganie i leczenie

Największe możliwości .zapobiegania istnieją w niedokrwistościach z niedoboru żelaza i innych zewnątrzpochodnych składników niezbędnych dla prawidłowego tworzenia hemoglobiny i krwinek czerwonych. W diecie niemowlęcej należy uwzględnić już w pierwszym kwartale życia podawanie pokarmów zawierających żelazo (jarzyny, owoce), a w drugim kwartale wprowadzić mięso i żółtko. Wcześniakom i dzieciom urodzonym z ciąży mnogiej powinno się podawać codziennie preparaty żelaza zaczynając od 6 tygodnia życia. Dodatkowego zabezpieczenia pod tym względem wymagają też dzieci z dłużej trwającymi zaburzeniami w odżywianiu i po przebytych ciężkich chorobach zakaźnych. Bogatym źródłem żelaza i inńycb czynników krwiotwórczych jest wątroba zwierzęca. Zaleca się daleko idącą ostrożność w dłuższym stosowaniu leków potencjalnie toksycznych dla układu krwiotwórczego, takich jak: sulfonamidy, chloramfenikol, Pyramidonum, salicylany. Do minimum należy ograniczyć ekspozycję dzieci, zwłaszcza niemowląt, na działanie promieni Roentgena. Zbyt częste, nieuzasadnione wykonywanie zdjęć: rentgenowskich może prowadzić do .hamowania czynności krwiotwórczej szpiku, a może też usposabiać do rozwoju białaczki. Niektórym skazom krwotocznym można zapobiegać przez’podawanie witamin. Podanie przed porodem ciężarnej witaminy K lub wstrzyknięcie małej dawki tej witaminy noworodkom zapobiega chorobie krwotocznej noworodków.

Czytaj Dalej

Ukryty rozszczep kręgosłupa

Ukryty rozszczep kręgosłupa (spina bifida occulta). Terminem tym zwykle określamy najlżejsze postacie niezamknięcia się elementów kostnych kanału kręgowego. Wada ta występuje często, ale bywa tak niewielka, że pozostaje utajona lub stwierdza się ją przypadkowo. Rozszczepy kręgosłupa mogą dotyczyć trzonów kręgów – mówimy wtedy o rachischisis anterior, lub trzonów i łuków kręgowych – rachischisis completa. Jeżeli rozszczepiony jest tylko wyrostek kolczysty, nazywamy to tarnią .dwudzielną (processus spinosus bifidus, spina biJidajTBliztia łącząca łuki kręgowe lub ruchomy, nie zrośnięty z lukami wyrostek kolczysty mogą powodować dotkliwe bóle, nasilające się przy ruchach w następstwie pociągania przez mięśnie. Wymagają one leczenia operacyjnego (usunięcia uciskającego pasma bliznowatego lub wyrostka).

Czytaj Dalej

Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego

Najczęstszą przyczyną zmian zwyrodnieniowych stawu łokciowego są pourazowe uszkodzenia chrząstki i stawu (po złamaniach i zwichnięciach), także współistniejące z wolnymi ciałami stawu (pourazowe i osteochondritis dissecans). W niektórych zawodach (młot pneumatyczny) czynnikiem wywołującym są mikrourazy. Rzadziej powodem zmian zwyrodnieniowych są przebyte procesy zapalne – gruźlica, gościec i zapalenie nieswoiste.

Czytaj Dalej

Choroby układu moczowego

Wpływ obu wymienionych czynników jest decydujący zarówno- przy powstawaniu chorób układu moczowego jeszcze w życiu płodowym, jak i w powstawaniu chorób nabytych po urodzeniu. Mniejsze znaczenie mają tu choroby dziedziczne.

Wady wrodzone układu moczowego powodują zwykle mniejsze lub większe zaburzenia w przepływie moczu bądź też w inny sposób sprzyjają występowaniu zakażeń układu moczowego. Długo trwające, nie leczone zmiany zapalne w nerkach i drogach moczowych, wywołane zakażeniem, mogą z kolei nasilić zakłócenia czynnościowe układu moczowego i doprowadzić stopniowo do niszczenia zdrowego miąższu nerek. Przyczyną zakażeń układu moczowego są najczęściej: pałeczka okrężnicy, pałeczka odmieńca, pałeczka Klebsiella i pałeczka ropy błękitnej oraz paciorkowce jelitowe (enterokoki), rzadziej gronkowce i paciorkowce o hemolizie typu beta. Te ostatnie są natomiast – podobnie jak w chorobie reumatycznej – czynnikiem inicjującym rozwój ostrego krwotocznego zapalenia kłębu szków nerkowych, które czasem przechodzi w postać trwałego, przewlekłego zapalenia kłębuszków nerkowych.

Czytaj Dalej

Stawy niezborne

Jeżeli staw zbudowany jest prawidłowo (np. w coxarthrosis primaria), narastanie zmian zwyrodnieniowych można zahamować lub opóźnić utrzymując chrząstkę stawową w dobrym stanie czynnościowym drogą ćwiczeń ruchowych, zwłaszcza w odciążeniu (pływanie, rower, ćwiczenia w leżeniu), unikając przeciążeń stawu (np. dźwigania ciężarów, chodzenia po schodach) i okresowo stosując fizykoterapię i leczenie balneologiczno-sanatoryjne.

Czytaj Dalej

Ruch wewnętrzny cząsteczek

Ruch wewnętrzny cząsteczek w cytoplazmie pierwotniaków jest związany z przemianą materii i energii. Ruch zewnętrzny pierwotniaka jest natomiast uzależniony od budowy organelli ruchu. Zasadniczo wyróżnia się nibynóżki – pseudopodia i undulipodia, wici (flagellae) i rzęski (cilia). Nibynóżki – niestałe różnokształtne wypustki ektoplazmy – nie tylko odgrywają rolę przy poruszaniu się, lecz także w czasie pochłaniania cząstek pokarmowych (fagocytoza). Odżywianie się w ten sposób krwinkami, spotykane przede wszystkim u niektórych pierwotniaków pasożytniczych (Entamoeba histolytica, Balantidium coli), można nazwać ery- trocytofagią (tab. 1.2).

Czytaj Dalej

Natychmiastowa pomoc

Natychmiastowa pomoc to przede wszystkim wezwanie lekarza lub pogotowia ratunkowego i udzielenie pierwszej pomocy. Należy pamiętać, że nie wolno samemu usuwać kwasów z żołądka. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo ponownego poparzenia przez wymiociny ścian przełyku, a także istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia nadżartej ściany żołądka. Pomoc ograniczamy w zasadzie do złagodzenia działania kwasów. Najlepiej jest podawać surowe białko jaj (z 4-6 sztuk) lub mleko. Jeśli w podręcznej apteczce znajduje się magnezja palona, dobrze jest podać zatrutemu jej wodny roztwór. W tym celu należy do szklanki wody wsypać dwie łyżki stołowe magnezji, zamieszać i spowodować, by chory wypił około ćwierć

Czytaj Dalej

Szczepienia przeciwgruźlicze

Szczepienie przeciwgruźlicze jest pierwszym szczepieniem dziecka po urodzeniu. Nosi ono nazwę szczepienia BCG. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter nazwy ńiezjadliwego szczepu prątka gruźlicy Bacille Calmette-Guerin.’ ‚

Szczepienia BCG dokonuje się” metodą’ śródśkórną w okolicęle- Wego ramienia na boczno-górnej powierzchni. W miejscu wstrzyk-nięcia po upływie 3-4 tygodni’powstaje naciek. Naciek ten może ulec rozpadowi, pojawia się ropna wydzielina ‚i owrzodzenie. Stan taki utrzymuje się przez kilka tygodni, ale może trwać’nawet dłużej. Owrzodzenie to następnie goi się-, pozostawiając białą blizenkę. Zmianom miejscowym powstającym w następstwie wstrzyknięcia szczepionki BCG towarzyszyć może, u niewielkiego zresztą-, odsetka dzieci, powiększenie węzłów chłonnych w okolicy pachowej, nad- obojcżykowej i podobojczykowej. Pojawia się ono w trzecim tygodniu po szczepieniu i może utrzymywać się 3-4 miesiące. Jest to odczyn poszczepienny.

Czytaj Dalej

Mechanika kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Kręgosłup człowieka stanowiąc centralną oś ciała, spełnia ważną funkcję podporową. Obciążenia działające na poszczególne człony kręgosłupa zwiększają się w miarę zbliżania do podstawy, którą jest miednica, są zatem największe w dolnych kręgach odcinka lędźwiowego.

Czytaj Dalej