Monthly Archives Czerwiec 2018

Leczenie

W leczeniu zaburzeń w odżywianiu dużą rolę odgrywa postępowanie dietetyczne. W lżejszych postaciach biegunki stosowanie diety wystarcza do opanowania objawów chorobowych. Wprowadza się na okres 6-8 godzin całkowitą przerwę w karmieniu, podając w tym czasie tylko takie płyny, jak lekko słodzona herbata i zupa marchwiana lub u nieco starszych dzieci kakao prawdziwe na wo-dzie. Po przerwie w karmieniu podaje się mieszanki lecznicze w stopniowo wzrastających ilościach tak, aby nie przekroczyć tolerancji dziecka, a równocześnie nie narazić go na głodzenie. Pełne pokrycie energetyczne należy zapewnić nie później niż na trzeci, czwarty dzień od rozpoczęcia leczenia, którego podstawą jest dieta pektynowa.

Czytaj Dalej

Czynności reanimacyjne

Czynności reanimacyjne i leczenie powinno być rozpoczęte już na miejscu wypadku i konsekwentnie kontynuowane w czasie transportu chorego.

Czytaj Dalej

Zapobieganie i lecźenie

Pewne odrębności w przebiegu chorób układu nerwowego u dzieci uwarunkowane są dużymi różnicami wieku, w którym następuje zadziałanie czynnika szkodliwego, różnym stopniem natężenia tego czynnika i różnym czasem ekspozycji organizmu, a także niejednakową reaktywnością organizmów dziecięcych. Wszystko to wskazuje na dużą potrzebę indywidualizacji postępowania prewencyjnego, leczniczego i rehabilitacyjnego.

Czytaj Dalej

Objawy ostrego brzucha

Ostre bóle brzucha mają wielorakie przyczyny. Nawrotowe napady bólów brzucha występują u dzieci często bez uchwytnej przyczyny organicznej. Mają one wówczas zwykle umiejscowienie wokół pępka, występują głównie u dzieci pobudliwych, nerwowych i sh prowokowane stresami emocjonalnymi, a u dzieci starszych podłożem ich mogą być konflikty w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz trudności w nauce.

Czytaj Dalej

W większości przypadków

W większości przypadków rozpoznanie Wstępne postawione przez lekarza udzielającego doraźnej pomocy pokrywało się ‚z Wstępnym rozpoznaniem klinicznym. W 38 przypadkach uległo ono ‚dokładniejszemu sprecyzowaniu już w oddziale szpitalnym. W 6 przypadkach stwierdzono, że rozpoznanie kliniczne istotnie różniło się od rozpoznania postawionego przez lekarza udzielającego pomocy doraźnej, co nie wpłynęło w zasadniczy sposób na dalszy przebieg leczenia. Dotyczy to szcze- golnie przypadków z uszkodzeniem narządów miąższowych (śledziona, nerka) oraz przypadku oderwania cewki moczowej.

Czytaj Dalej

Zasady przestają działać w kręgosłupie

– co ma podstawowe znaczenie dla możliwości wykonywania figur akrobatycznych. Opona twarda, która jest mało elastyczną włóknistą błoną, w odcinku lędźwiowym staje się zupełnie wiotka, przeto zachodzące w pozycji pełnego zgięcia do przodu wydłużenie tylnej ściany kanału kręgowego o 11 mm nie powinno w warunkach normy powodować zbytniego jej napięcia.

Czytaj Dalej

Postępowanie zapobiegawcze

Indywidualnego postępowania zapobiegawczego wymagają dzieci alergiczne i dzieci ze wzmożoną zapadalnością na choroby układu oddechowego. Dzieci takie w zasadzie w pierwszych latach życia nie powinny przebywać w zakładach opiekuńczo-wychowawczych zarówno ze względu na konieczność unikania kontaktów zakaźnych, jak i że względu na potrzebę odpowiedniego mikroklimatu i eliminowania ze środowiska domowego w maksymalnym stopniu wszelkich potencjalnych alergenów i czynników drażniących.

Czytaj Dalej

ODPORNOŚĆ NIE PIELĘGNOWANA ZANIKA

Prawdę, którą objawię w tym rozdziale, powinienem być może skrzętnie ukryć. Jej wydźwięk może być zniechęcający. Efekty adaptacji do zimna czy gorąca nie pielęgnowane drogą systematycznego hartowania dość szybko znikają i po około 2 tygodniach -maksimum po jednym miesiącu-nie ma już śladu odporności na zimno lub gorąco w naszym organizmie. Istnieją jednak sposoby przedłużania odporności na zimno. Przy stosowaniu ćwiczeń fizycznych-nawet bez specjalnych ćwiczeń hartujących – proces rozhartowania możemy opóźnić o 2 -3 miesiące.

Czytaj Dalej

Fluor

podawanie dzieciom tabletek zawierających fluor. Ponieważ nowe rzuty choroby reumatycznej są często prowokowane kolejnym – czasem bezobjawowym – zakażeniem paciorkowcowym, po przebytej chorobie reumatycznej stosuje się kilkuletnie profilaktyczne podawanie penicyliny o przedłużonym działaniu.

Współczesna kardiologia stara się już w wieku dziecięcym rozpoczynać zapobieganie takim masowym chorobom dorosłych, jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i zawał serca. Czynnikami ryzyka – poza obciążeniem rodzinnym – są pod tym względem: otyłość, wzmożone spożycie tłuszczów i węglowodanów, napięcie i przeżycia emocjonalne, brak aktywności ruchowej.

Czytaj Dalej

Jak prawidłowo korzystać z sauny?

-Jak więc prawidłowo korzystać z sauny, aby osiągnąć wszystkie opisane korzyści a ustrzec się działania szkodliwego?

-1. Kąpiel w saunie nie powinna trwać dłużej niż 30-40 minut w trzech porcjach czasowych 12-15 minutowych z przerwami 6-12 minutowymi na zimną kąpiel. W komorze grzejnej sauny powinniśmy przebywać do silnego zapocenia się, które występuje po 12- 15 minutach.

Czytaj Dalej

Przed ukłuciem komarów

Zwalczanie. Przed ukłuciem komarów można zabezpieczyć się stosując ochronę mechaniczną. Na nakrycie głowy np. można narzucić siatkę ochronną z tiulu (1,5 x 1,5 m) nałożyć, zwłaszcza o zmierzchu, koszulę czy bluzkę z długimi rękawami oraz spodnie z długimi, luźnymi nogawkami. Okna i drzwi należy chronić siatką o oczkach 1 mm2. W krajach, w których występuje malaria, nad łóżkami zawiesza się moskitiery z tiulu. Można też smarować odkryte części ciała lub impregnować odzież i siatki ochronne repelentami, np. N,N-dietylotoluamidem.

Czytaj Dalej

Szkorbut

Klinicznym odpowiednikiem niedoboru witaminy C jest g n i 1 e c (szkorbut). Występują krwawienia z dziąseł, wybroczyny i wylewy krwawe do skóry, wypadanie zębów, bóle i zniekształcenia kostne.

Witamina D, będąca głównym regulatorem przemiany wap • niowo-fosforowej, ma szczególne znaczenie dla organizmu szybko rozwijającego się niemowlęcia i małego dziecka. Witamina D wpływa na zwiększenie i przyśpieszenie wchłaniania wapnia i fosforu w jelicie, jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji (uwapnienia) kości.

Czytaj Dalej

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby układu krążenia już w najmłodszym wieku mogą w znacznym stopniu upośledzać stan ogólny i sprawność fizyczną dziecka, a nawet wywoływać groźne dla życia objawy. Od 0,5 do 0,7% dzieci przychodzi na świat z wrodzonymi wadami serca, które w różnym nasileniu i w różnym czasie ujawniają się istotnymi zaburzeniami w krążeniu. Z każdym rokiem życia narasta liczba nabytych chorób serca i krążenia obwodowego, które również nierzadko powodują trwałe uszkodzenia stając się w wieku dorosłym główną przyczyną zgonów. Jest prawdopodobne, że nawet zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych, stanowiące jeden z głów-nych problemów u dorosłych, mogą w utajonej postaci zaczynać się w pierwszych latach życia, zwłaszcza w niektórych rodzinach obciążonych częstym występowaniem choroby wieńcowej i zawału serca.

Czytaj Dalej

Leczenie zachowawcze młodocianych pacjentów

Jest rzeczą charakterystyczną, że u nastolatków objawy neurologiczne (w tym niedowłady) wyprzedzają bóle krzyża jako takie. Nic też dziwnego, że zazwyczaj rodzice dziecka są bardziej przerażeni niż ono samo.

Czytaj Dalej

HARTOWAĆ CAŁY ORGANIZM, GZY TYLKO MIEJSCA NARAŻONE NA ODMROŻENIE?

Po zaznajomieniu się z mechanizmami działania termoregulacji zrodzić się może pomysł, że do hartowania organizmu można byłoby podejść chytrze – hartując tylko miejsca najczęściej ulegające odmrożeniu lub spaleniu przez słońce tj. twarz, ręce i stopy.

Czy z punktu widzenia reakcji fizjologicznych organizmu jest to możliwe? Odpowiedzieć trzeba twierdząco. Jest to sposób często stosowany, chciaż w większości przypadków podświadomie. Można naw.et zaryzykować stwierdzenie, że jest to najczęstsza forma przystosowania do niskich temperatur otoczenia, uzyskiwana przez ogól społeczeństwa, bez stosowania specjalnych zabiegów hartujących. Taką miejscową odporność na zimno wykształcają w sobie np. rolnicy, leśnicy, rybacy, żołnierze – zmuszeni do przebywania na wolnej przestrzeni bez względu na stan pogody.

Czytaj Dalej