Monthly Archives Maj 2018

Klatka piersiowa lejkowata

Klatka piersiowa lejkowata (pectus infundibuliforme, pectus excavatum). Przyczyny tego zniekształcenia nie są ustalone. Może rozwinąć się w następstwie zblizno- wacenia przyczepiających się do mostka i żeber odcinków przepony, na skutek anomalii rozwojowych mięśni albo zaburzeń kostnienia. Lejkowate zagłębienie może być niesymetryczne i tak duże, że mostek prawie styka się z kręgosłupem. trzeba brać pod uwagę zniekształcenia w krzywicy i elastopatiach. Leczenie polega \ I na ćjłdczeaiach oddechowych, zwiększających pojemność i poprawiających wygląd klatki piersiowej, i stosowaniu aparatów ortopedycznych. Wskazania do leczenia operacyjnego zdarzają się wyjątkowo, głównie ze względów kosmetycznych.

Czytaj Dalej

Zapobieganie urazowe

W zapobieganiu urazowości dużą rolę odgrywa utrzymanie w po-mieszczeniach dziecięcych porządku i ładu. Należy uniemożliwić dostęp dziecku do ostrych przedmiotów (noże, widelce, nożyczki), leków, środków dezynfekcyjnych oraz do pomieszczeń kuchennych (wrzątek, ogień, gaz) i gospodarczych.

Szczególnego nadzoru wymagają dzieci w czasie karmienia (nie-bezpieczeństwo zachłyśnięcia się i udławienia), w czasie kąpieli (utonięcie, oparzenie) oraz w czasie snu (niebezpieczeństwo uduszenia się). Również dzieci wyprowadzone na spacer wymagają specjalnej opieki. Muszą one mieć zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Nie wolno wyprowadzać zbyt dużej grupy dzieci. Opiekunka powinna mieć stale wszystkie dzieci w polu widzenia. Trasa spaceru powinna być opiekunce znana i przed spacerem zbadana. Na ulicy należy zabezpieczyć się przed możliwością dostania się dziecka pod koła samochodu czy innego pojazdu. W miejscach, gdzie ruch jest regulowany, należy przechodzić przez jezdnię tylko na znak milicjanta lub przy zielonym świetle. W innych okolicach jezdnię wolno przekraczać w miejscach wyznaczonych do przejścia dla pieszych. W przypadku wycieczki do parku, ogrodu, lasu czy na łąkę należy pamiętać o zabezpieczeniu się przed możliwością wpadnięcia dziecka do zbiorników wodnych (staw, rów, kanał) lub dołów. Należy chronić też dzieci przed możliwościami stykania się z psami lub innymi zwierzętami.

Czytaj Dalej

Ruch przeprostu

Ruch przeprostu powoduje też zmiejszenie światła kanału korzeniowego. W przypadku choroby krążka międzykręgowego i zwężenia szpary międzytrzono- wej zaczyna brakować miejsca dla korzenia i zostaje ograniczona jego przesuwal- ność, a to staje na przeszkodzie wykonywaniu określonych ćwiczeń i wysiłków fizycznych.

Czytaj Dalej

Przykładem przemiany pokoleń jest

(kompleks apikalny) z pierścieniem i konoidem oraz włóknami podpelikullarnymi, ułatwiającymi wnikanie do komórek organizmu żywiciela. Na tym samym biegunie występują także liczne mikronemy i roptrie (ryc. 3.5). Pellikulę, złożoną co najmniej z 2 warstw, cechuje obecność mikropor ułatwiających odżywianie. Jądro pęcherzy- kowate, najczęściej umieszczone centralnie, zawiera różnej wielkości kariosom. W cytoplazmie występuje rozsiana siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego oraz mitochondria, niekiedy dużych rozmiarów (np. u Sarcocystis). Pierwotniaki te rozmnażają się przez podział na wiele postaci potomnych (merulacja, schizogonia) albo podział polegający na wytworzeniu z komórki macierzystej 2 (endodyogenia) lub więcej (endopolygenici) komórek większość gatunków rozmnaża się także płciowo niektóre charakteryzuje przemiana pokoleń (metagenesis).

Czytaj Dalej

Trzecia faza działania profilaktycznego

Faza III. Trzecia faza działania profilaktycznego ma na celu zmniejszenie liczby niepotrzebnie wykonanych zabiegów chirurgicznych oraz ograniczenie zbędnego leczenia różnorodnymi sposobami. Zbędne leczenie bólów krzyża stanowi problem, a jedynym jego pożytkiem jest „nabijanie portfela” równie różnorodnym, co gwarantującym „wyleczenie” uzdrawiaczom.

Czytaj Dalej

Pielęgnowanie chorego z urazem kręgosłupa

Łóżeczko nakłada się typowo na chorym leżącym na brzuchu. Konieczne tyłowygięcie kręgosłupa lędźwiowego uzyskuje się podkładając choremu płaskie woreczki z piaskiem pod uda i pod klatkę piersiową. Łóżeczko obejmuje chorego od głowy do kolan, z boku zaś sięga poza linię pośrodkową ciała. Odpowiednie wycięcia w okolicy ramion umożliwiają ruchy rąk. Po wyschnięciu łóżeczko zdejmuje się, wycina otwór w okolicy krocza oraz wykłada odpowiednią wyściółką. Następnie łóżeczko ustawia się na odpowiednich podpórkach (stojakach), umożliwiających swobodne podkładanie basenu, i umieszcza w nim chorego. Głowę i nogi podpiera się poduszkami. Dodatkowa poduszka musi być też podłożona pod pośladki, aby nie wpadały one w otwór przeznaczony do podstawiania basenu.

Czytaj Dalej

Ustępowanie ostrego stanu kręgosłupa

W miarę ustępowania ostrego stanu wdraża się stopniowo intensyfikowane ćwiczenia oraz poucza co do sposobów oszczędzania i odciążania kręgosłupa w pracy i we wszystkich czynnościach dnia codziennego.

Czytaj Dalej

Lej jadowity

lej jadowity, naparstnica, glistnik, jaskółcze ziele i jaskier ostry. Oddzielną grupę roślin stanowią grzyby. Przyczyną zatruć grzybami mogą być prawie wszystkie grzyby, a to z uwagi na to, że dziecko zjada je w stanie surowym. Niemniej najczęściej do zatruć dochodzi przy spożyciu grzyba trującego. Szczególnie niebezpieczne jest zatrucie sromotnikiem.

W przypadkach zatruć los dziecka zależy z reguły od szybkiej pomocy. Ma ona na celu przede Wszystkim jak najrychlejsze usunięcie z organizmu lub zobojętnienie użytej trucizny. Pożądane jest zawsze ustalenie, z jakim rodzajem trucizny mamy do czynienia, ponieważ od tego w dużym stopniu zależy sposób ratowania dziecka.

Czytaj Dalej

Pierwotniaki występujące u człowieka

Pierwotniaki występujące u człowieka należą do organizmów cudzożywnych i muszą w pokarmie pobierać związki organiczne. Pokarm dostaje się do komórki pierwotniaka przez dyfuzję lub endocytozę, tj. pinocytozę – przez wsysanie osa-dzających się na błonie komórkowej makrocząstek (u Plasmodiwn) lub fagocytozę (u Entamoeba), a także przez specjalny otwór komórkowy – cytostom (u Balanti- clium, Chilomastbć). Do cytostomu może prowadzić zagłębienie – peristomum, a od cytostomu w głąb cytoplazmy – cytopharynx. U pasożytów wewnątrzkomórkowych cytostom może tworzyć się i funkcjonować dopiero po ich wniknięciu do odpowiedniej komórki żywiciela. Brak cytostomu (astomatyzm) można uznać za cechę związaną z pasożytniczym trybem życia (Raabe).

Czytaj Dalej

Sauna a hartowanie

Dlaczego powietrze rozgrzane do 100°C i więcej nie parzy boleśnie skóry zażywających „sauny”? Sprawia to właściwość ciał suchych, posiadających bardzo małą pojemność cieplną mierzoną ilością ciepła w kaloriach, potrzebną do podniesienia temperatury jednostki masy danego ciała o 1°C. Innymi słowy, dla podgrzania jednostki masy powietrza o 1°C wystarczy bardzo mało ciepła, czyli że powietrze może akumulować ciepła tego bardzo mało. Pojemność cieplna objętościowa powietrza w bezruchu wynosi 0,0002, a wody 1,0. Na dodatek przewodnictwo cieplne powietrza jest niewielkie i wynosi 0,05 -0,06, podczas gdy wody 1,3 -1,5. Dlatego powietrze nawet takie, które osiągnęło temperaturę 100°C nie parzy, a „mokre” z parą wodną, zawierające o wiele więcej „gorąca”, w kontakcie z zimniejszym ciałem ludzkim „parzy”. Człowiek wytrzymuje temperaturę powietrza 100 – 140°C, gdy wilgotność względna powietrza nie przkracza 10 -30%. Gdy wilgotność ta wzrasta do 50-60%, wówczas temperaturę 50-60°C wytrzymuje niewielu.

Czytaj Dalej

Wczesny okres zwyrodnienia krążka

Wczesny okres zwyrodnienia krążka międzykręgowego polega na zmiękczeniu i rozpadzie jądra miażdżystego, który to proces z czasem obejmuje także tylną część pierścienia włóknistego. Jeśli w okresie tym zapobiegnie się szkodliwym ruchom w stawie międzytrzonowym, a tym samym zabezpieczy się chore tkanki przed działaniem szkodliwych sił i nacisków, dochodzi do procesu gojenia w wyniku odwodnienia i włóknienia chorych tkanek. Młoda tkanka włóknista wymaga ochrony aż do momentu ostatecznego zorganizowania, co trwa około kilkunastu miesięcy. W przypadku prowadzenia odpowiedniego trybu życia uzyskane zesztywnienie jednostki ruchowej kręgosłupa zapewnia względnie prawidłową, niebolesną funkcję lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Czytaj Dalej

Zwyrodnienia i wyrośle

Zwyrodnienia i wyrośle kostne stawów riiiędzykręgowych (spondyloarthrosis) wy-wołują ból miejscowy przy pierwszych ruchach lub po wysiłku. Większe wyrośle, przypłaszczenie i pogrubienie wyrostków stawowych mogą być przyczyną ucisku korzeni nerwowych i bólów pni nerwowych, przeczulicy, znieczulenia, drętwienia w strefie unerwienia skóry, zniesienia odruchów skórnych, ścięgnowych, okostno- wych, niedowładów i zaników mięśni.

Czytaj Dalej

Alergiczne zmiany skóry

Alergiczne zmiany skóry. Wyprysk dziecięcy rozpoczyna się już w pierwszych miesiącach życia. W jego powstawaniu dużą rolę odgrywają alergeny pokarmowe (białko kurze). Zmiany wypryskowe są złożone z różnych elementów. Skóra początkowo jest zaczerwieniona i obrzmiała, potem dołączają się wykwity grudkowo-pęcherzykowe pękające i sączące lub same grudki suche, które zlewając się ze sobą tworzą duże blaszki. W ich miejscu dochodzi do zliszajowacenia skóry, najbardziej nasilonego w zgięciach łokciowych, pod kolanami i w okolicy nadgarstków. Zmiany wypryskowe mogą mieć charakter uogólniony. Towarzyszy im silne uczucie świądu, powodujące znaczne rozdrażnienie i niepokój dziecka oraz zakłócenia snu. Uporczywe drapanie się dziecka powoduje występowanie zakażeń bakteryjnych i wirusowych, czasem bardzo ciężkich. Wyprysk ma charakter przewlekły z okresowymi zaostrzeniami. U niektórych dzieci z końcem pierwszego roku życia następuje samoistna poprawa, u innych zmiany utrwalają się jako świerzbiączka.

Czytaj Dalej

Materiał kliniczny

W naszym doniesieniu pragniemy przedstawić działalność pomocy doraźnej spełnianej przez zespoły pogotowia ratunkowego. Stacja pogotowia ratunkowego miasta Szczecina, posiada 1 karetkę reanimacyjną („R”), 1 karetkę kardiologiczną („K”) i 12 karetek ogólnych. Każda .z nich wyposażona jest w radiotelefon. Do ‚każdego wypadku komunikacyjnego zostaje kierowana ‚zasadniczo karetka „R”, w zastępstwie karetka „K” lub ogólna. Czasokres jaki upływa od zgłoszenia wypadku dyspozytorowi do przybycia karetki waha się od 4 min. do 30 min. co uzależnione jest odległością miejsca wypadku od bazy stacji pomocy do- raźhej lub przybyciem ‚karetki znajdującej się przypadkiem blisko miejsca wypadku (ewentualnie skierowana z okolicy dyspozycją przez radiotelefon). Dziiał pomocy doraźnej miasta Szczecina obsługuje rocznie około 120 tys. chorych, z tego ca 24 000 chorych przypada na dzieci do łat 14 (ca 20 proc.). Z tej liczby dzieci wymagające pomocy chirurgicznej stanowią ca 360 osób (1,5 proc.).

Czytaj Dalej

Larwa muchy domowej

Znaczenie w medycynie. Larwa muchy domowej może być pasożytem przy-padkowym człowieka i może spowodować muszycę (myiosis), gdy jaja zostaną złożone w ranie lub obok naturalnych otworów ciała. Mucha odgrywa dużą rolę jako przenosiciel mechaniczny pałeczek duru brzusznego, durów rzekomych, przecinkowców cholery, prątków gruźlicy, pałeczek czerwonki bakteryjnej oraz pierwotniaków czerwonki pełzakowej i jaj robaków. Może je przenosić na włosach pokrywających ciało, na narządzie gębowym lub przylgach nóg, do których bakterie chorobotwórcze łatwo się przyklejają mogą być również połknięte przez muchę z pożywieniem i wydalone wraz z kałem lub wymiocinami na środki spożywcze.

Czytaj Dalej