Monthly Archives Kwiecień 2018

Kontrolne badania po urazie kręgosłupa

Przeprowadzono dotąd 3 kontrolne badania dotyczące wyników pracy tych szkół. W jednym z badań porównywano 3 różnorodne sposoby leczenia u cierpiących na ostre bóle krzyża krócej niż 3 miesiące.

Czytaj Dalej

Parowanie skóry człowieka

Gdzie jednak ta para? Tyle jej we wnętrzu, co w kościele kadzidła. Ale uwaga, jeden z grubasów zbliża się do elektrycznego pieca wypełnionego kamieniami z zamiarem wlania do wnętrza sporej porcji wody. No to koniec – pomyślałem. Jak amen w pacierzu nastąpi

porażenie prądem. Piec nagrzewają spirale elektryczne więc nie wiadomo czy nie nastąpi „przebicie”. Woda dobrze przewodzi prąd elektryczny. Buchnęło parą, która szybko zniknęła gdzieś pod sufitem. Śledząc wzrokiem jej lot dojrzałem termometr, podchodzę, odczytuję i nie wierzę oczom: plus 105°C. Pewnie zepsuty! Jest gorąco, ale nie aż tak jak pod pokrywką czajnika. Realizując wskazania instrukcji wyszedłem po pierwszym zapoceniu z komory cieplnej i wziąłem letni tusz. Zbyt mało widocznie byłem rozgrzany by brać zimny prysznic–a do przerębla -za nic w świecie.

Czytaj Dalej

Odporność przeciwzakaźna

-1) małą odpornością przeciwzakaźną, 2) dużymi zapotrzebowaniami energetycznymi i szybkim tempem rozwoju fizycznego, 3) znaczną dynamiką zmian jakościowych w sposobie żywienia,

-4) dużą labilnością gospodarki wodno-elektrolitowej, 5) wczesnym ujawnianiem się wad rozwojowych przewodu pokar-mowego i wrodzonych zaburzeń metabolicznych,

-6) fizjologiczną jeszcze niesprawnością czynnościową przewodu pokarmowego i niedojrzałością narządów odgrywających ważną rolę. w procesach trawienia (trzustki, wątroby),

Czytaj Dalej

UCISK KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

UCISK KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO RyC. 2.13. Ucisk krążka międzykręgowego jest większy niż masa ciała nad krążkiem (wg Cochra- na, zmodyfik.).

Czytaj Dalej

Jak możemy rozpoznać Mielodysplazję?

Na obraz kliniczny stanu dysrafii i związanej z nim mielodysplazji najczęściej składają się: a) anomalie rozwojowe skóry okolicy kręgosłupa pod postacią prze- barwień, znamion naczyniowych, pozaciąganych lejkowatych blizn, rogów skórnych czy kępek włosów b) brak lub rozdzielenie wyrostka kolczystego, czasami resztkowe fragmenty kostne łuku kręgowego c) zmiany nerwowo-mięśniowe wiodące do skrzywień kręgosłupa d) zaburzenia rozwojowe wyrostków stawowych, pierwotnie nieuchwytne, a w wieku późniejszym mogące być przyczyną zmian zwyrodnieniowych lub takich następstw, jak np. dyskopatia e) zwykle wiążące się z rozległymi zmianami dysplastycznymi zaburzeniami czynności zwieraczy pęcherza i odbytu (nie- trzymanie moczu i stolca), przy czym łączenie etiologiczne moczenia nocnego (enuresis nocturna) z mielodysplazją i dysrafią znajduje coraz mniej zwolenników

Czytaj Dalej

Niepokój ruchowy

Niepokój ruchowy będący wyrazem wzmożonej pobudliwości objawia -się nadmierną ruchliwością dziecka. Dziecko jest ciągle w ruchu, nie może spokojnie usiedzieć ani ustać, jego ręce są ciągle czymś zajęte. Jest bardzo zaczepne w stosunku do rówieśników.

Zaburzenia snu objawiają się opóźnieniem momentu zaśnięcia, niespokojnym płytkim snem, czasem lękami nocnymi. Mogą wystąpić również zrywania mięśniowe (nagłe drgnięcia całego ciała w okresie zasypiania) lub jaktacje (rytmiczne ruchy kołysania w okresie zasypiania).

Czytaj Dalej

Dojrzała mucha

Dojrzała mucha żywi się substancjami płynnymi lub półpłynnymi, może również zjadać pokarm twardszy po uprzednim zwilżeniu go śliną lub zwróconą treścią

Czytaj Dalej

CHOROBY GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (dokrewne) spełniają ważną rolę w organizmie. Hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne wywierają wpływ na wszystkie prawie tkanki i narządy, regulują procesy przemiany materii, są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i wzrostu. Wśród gruczołów dokrewnych szczególne znaczenie ma przysadka mózgowa, której hormony pobudzają inne gruczoły dokrewne do czynności wydzielniczej. Poza hormonami aktywującymi czynność gruczołu tarczowego, nadnerczy, trzustki i gonad przysadka wydziela hormon wzrostu działający bezpośrednio na różne tkanki, adiuretynę regulującą gospodarkę wodną i hormony działające na mięśnie gładkie. Czynność przysadki zależy z kolei od bodźców płynących z ośrodkowego

Czytaj Dalej

Spośród innych komarów

W Polsce stwierdzono dotychczas 29 gatunków z rodzaju Aedes. Do pospolitych i jednocześnie często napadających na ludzi należące, communis (De Geer, 1774), Ae. punctor (Kirby, 1837), Ae. cantans (Meigen, 1818), Ae. annulipes (Meigen, 1830), Ae. excrucians (Walker, 1856), Ae. cinereus (Meigen, 1818). Niektóre z nich mogą rozmnażać się autogenicznie. Komary te kłują boleśnie, a występując niekiedy masowo nie tylko uniemożliwiają pracę na wolnym powietrzu pracownikom leśnym, drogowym, rybakom itd., lecz również odstraszają turystów od najpiękniejszych zakątków Polski. Ich ukłucia powodują podrażnienie skóry i odczyny alergiczne. Mogą też przenosić rozmaite wirusy neurotropowe. (Przesmycki i wsp., Żółtowski) oraz pałeczki tularemii. Stwierdzono również występowanie u nich kręt- ków Borrelia burgdorferi s.l. (Kubica-Biernat i wsp.).

Czytaj Dalej

Pierwsza pomoc dla dzieci

Znajomość ogólnych zasad rozpoznawania takich stanów oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest niezbędna każdemu, kto opiekuje się dziećmi i odpowiada za ich bezpieczeństwo.

W coraz większym stopniu chirurgia dziecięca przynosi skuteczną pomoc w przypadkach guzów nowotworowych u dzieci, stwarzając czasem szanse radykalnego wyleczenia poprzez zabieg operacyjny.

Czytaj Dalej

Drobne ogniska zakażenia na skórze

Ciężkim powikłaniom ze strony układu oddechowego można zapobiec lecząc zawczasu drobne ogniska zakażenia na skórze, w zębach, na migdałkach i błonie śluzowej nosa. Nieopróżnione drobne ropnie na skórze niemowlęcia mogą – w przypadkach ‚epidemii grypy lub zakażeń grypopodobnych – stać się punktem wyjścia ropnych, gronkowcowych zapaleń płuc i opłucnej. Źródłem rozsiewu tych zakażeń jest często personel zatrudniony przy pielęgnacji małych dzieci. Stosowanie do mycia rąk mydła heksachlorofeno- wego lub l°/o roztworu benzalkonium (Sterinol) znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo przeniesienia na małe dzieci ropnych zakażeń bakteryjnych (ze względu na potencjalne właściwości toksyczne nie należy jednak używać mydła heksachlorofenowego do mycia

Czytaj Dalej

Naturalnymi wrogami larw widliszków są

Larwy komarów w naturalnych zbiornikach wodnych, ze względu na ochronę współwystępujących z nimi innych organizmów, należy zwalczać jedynie bioprepa-ratami, np. takimi które – jako składnik biologicznie czynny – zawierają zarodniki i delta-endotoksynę Bacillus thuringiensis var. israelensis lub B. sphaericus. Można stosować również preparaty oparte na inhibitorach syntezy chityny, np. diflubenzu- ronię (związek z grupy acylomocznikowej), a także preparaty oparte na bioanalo- gach hormonów owadzich, np. juwenoidy.

Czytaj Dalej

Sapka

Do najczęstszych objawów w chorobach układu oddechowego należą: sapka, surowiczy, śluzowy lub ropny wyciek z nosa oraz kaszel. W pierwszych dniach ostrego stanu nieżytowego dróg oddechowych kaszel jest suchy, męczący, potem w miarę groma-dzenia się wysięku przechodzi w kaszel mokry. U małych dzieci rzadko dochodzi do odkrztuszenia wydzieliny na zewnątrz. Dzieci te bądź połykają wydzielinę odkrztuszoną z dolnych dróg oddechowych, bądź też – jeśli występuje silne podrażnienie kaszlowe – równocześnie wymiotują. Bardzo męczący, suchy, szczekający kaszel występuje w zapaleniu krtani. Napadowy, bezproduktywny kaszel, podobny czasem do kaszlu kokluszowego, obserwuje się u dzieci z mukowiscydozą. Charakterystyczny kaszel dwutonowy występuje w przypadkach ucisku z zewnątrz na tchawicę. Starsze dzieci z rozstrzeniami oskrzeli mogą odpluwać przy kaszlu – zwłaszcza rano – duże ilości wydzieliny. 1

Czytaj Dalej

Meszka

Występowanie. Gatunek pospolity w Europie częsty w Polsce. Budowa i rozwój. Owad ciemno zabarwiony, krępej budowy ciała, długości 3,2-4,5 mm. Ma krótkie, 11-członowe czułki. Narząd gębowy u samicy w postaci prymitywnej kłujki umożliwiającej rozszarpywanie skóry żywiciela i ssanie krwi. Głaszczki szczękowe 4-członowe. Oczy u samicy są oddalone od siebie (dichop- tyczne), u samca łączą się na górze głowy (holoptyczne). Tułów jest przygarbiony. Podłużne żyłki na skrzydłach zgrubiałe. Odwłok składa się z 11 segmentów, z których dwa ostatnie są przekształcone w aparat kopulacyjny.

Czytaj Dalej

URAZY, WYPADKI, ZATRUCIA

Problem urazowości jest niezmiernie ważnym problemem nie tylko w ochronie zdrowia dzieci, ale również w ochronie ich życia. Urazy i wypadki są główną przyczyną zgonów dzieci i młodzieży. Również w dużym odsetku urazy są przyczyną kalectwa.

Duża ruchliwość dziecka w okresie poniemowlęcym, jego niezaradność oraz brak poczucia bezpieczeństwa wymagają od osób opiekujących się dziećmi w wieku żłobkowym wyjątkowej troski i czujności. Należy dążyć w związku z tym do stworzenia dziecku optymalnych warunków bezpieczeństwa. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że kryteria bezpieczeństwa dla małego dziecka są odmienne niż dla osób dorosłych. To co dla’ starszych dzieci czy dorosłych jest bezpieczne,, dla małego dziecka może stanowić ryzyko urazu lub wypadku.

Czytaj Dalej