Monthly Archives Styczeń 2018

Współczesny sport wyczynowy

Trudne warunki osiągnięcia liczącego się sukcesu sportowego powodują sumujące się przeciążenia, jakże często kompensowane ambicją, siłą woli, a nierzadko też dyssymulowane. Prawdą jest, że w przypadku osoby młodej olbrzymie rezerwy regeneracyjne tkanek umożliwiają prawie doskonalą samonaprawę, a przez to doraźnie zapobiegają szkodom. Inaczej jest, gdy do sumowania się przeciążeń dochodzi u osoby dorosłej.

Czytaj Dalej

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wynik badania laboratoryjnego powinien rozstrzygać wątpliwości lekarza opie-kującego się chorym, czy podejrzenie zarażenia, jakie powstało w następstwie badania klinicznego, było uzasadnione. Powyższe oczekiwania spełniają takie wyniki badań laboratoryjnych, które wykazują obecność pasożytów będących bezwzględnymi patogenami. Jeżeli np. we krwi gorączkującego pacjenta wykryto obecność plazmo- diów, to nie ma wątpliwości, że jest to przypadek malarii. Podobnie będzie w sytuacji diagnozowania przyczyny krwiomoczu, jeżeli badanie wykazało obecność jaj Scliistosoma haematobium.

Czytaj Dalej